Vastuuta ympäristöstä ja yhteiskunnasta

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Metsähallituksen hallinnassa on kolmannes Suomen pinta-alasta, ja sen tehtävänä on käyttää, hoitaa ja suojella hallinnoimiaan alueita kestävästi.

Metsähallituksessa ei tähdätä vain yksittäisten tavoitteiden saavuttamiseen, vaan kokonaishyödyn maksimointiin – yhteiskunnan parhaaksi.

 

Metsähallituksen liiketoimintaan kuuluu valtion metsien kestävä hoito ja käyttö, metsäpuiden siementuotanto sekä valtion maa- ja vesialueita koskevaa vuokraus-, myynti- ja kehitystoimintaa. Liiketoimintaa harjoitetaan Metsähallitus Kiinteistökehityksessä sekä Metsähallituksen tytäryhtiöissä Metsähallitus Metsätalous Oy:ssä, Siemen Forelia Oy:ssä ja MH-Kivi Oy:ssä. Metsähallituksen Luontopalvelut ja Eräpalvelut muodostavat Julkisten hallintotehtävien yksikön, joka vastaa luonnonsuojelualueiden hoidosta ja retkeilypalveluiden tuottamisesta sekä kalastus- ja metsästysasioista ja erävalvonnasta.

Metsähallituksessa työskentelee yli 1 200 ammattilaista 42 toimipaikassa ympäri Suomen.


Metsähallituksen organisaatio

Organisaatiokaavio


Metsähallituksen hoidossa olevat maa- ja vesialueet

Metsähallituksen hoidossa on maa-alueita 9 131 000 hehtaaria ja vesialueita 3 417 000 hehtaaria, yhteensä 12 548 000 hehtaaria.


Maa-alueet

 


Vesialueet


Maat ja vedet -karttapalveluun

Kuva: Jari Salonen