Maa- ja vesiomaisuus
2017 2016 2015
Hoidossa olevat maa- ja vesialueet, ha 12 548 000 12 541 000 12 538 000


Hoidossa olevat maa-alueet yhteensä, ha 9 131 000 9 124 000 9 121 000

Talouskäytössä olevien monikäyttömetsien metsämaa*, ha (%) 3 479 000 (38) 3 482 000 (38) 3 493 000 (38)

Talouskäytössä olevien monikäyttömetsien kitumaa, ha (%) 713 000 (8) 714 000 (8) 722 000 (8)

Talouskäytössä olevien monikäyttömetsien joutomaa, ha (%) 690 000 (8) 690 000 (7) 704 000 (8)

Lakisääteiset suojelualueet, ha (%) 1 756 000 (19) 1 519 000 (17) 1 518 000 (17)

Erämaa-alueet, ha (%) 1 377 000 (15) 1 377 000 (15) 1 377 000 (15)

Suojeluohjelmat, ha (%) 390 000 (4) 613 000 (7) 598 000 (6)

Muut erikoisalueet, ha (%) 726 000 (8) 729 000 (8) 709 000 (8)


Hoidossa olevat vesialueet yhteensä, ha 3 417 000 3 417 000 3 417 000

Lakisääteiset suojelualueet, ha (%) 238 000 (7) 235 000 (7) 235 000 (7)

Yleiset vesialueet, ha (%) 2 663 000 (78) 2 663 000 (78) 2 663 000 (78)


joista merialueilla, ha 2 555 000 2 555 000 2 555 000


joista sisävesialueilla, ha 108 000 108 000 108 000

Muut vesialueet, ha (%) 516 000 (15) 519 000 (15) 519 000 (15)


* Metsätalousmaat on jaettu pohjoismaisen metsätalousluokittelun mukaan puuntuottokyvyn perusteella: metsämaalla puuston keskimääräinen vuotuinen kasvu on vähintään 1 m3/ha; kitumaalla 0,1-1 m3/ha ja joutomaalla alle 0,1 m3/ha.
Lähde


Silvia-paikkatietojärjestelmä