Kulttuuriperintö2017 2016 2015
Kulttuurihistoriallinen kiinteistövarallisuus


Lain perusteella suojellut kohteetRakennukset ja rakenteet, kpl 442 395 343

Muinaisjäännökset, kpl 6 120 6 108 6 019
Muut kulttuurihistorialliset kohteet, kpl 13 040* 13 006*

* Yhdellä kohteella voi olla useita rakenteita.

Lähde


Palveluvarustustietojärjestelmä PAVE