Hyvinvointi ja terveys2017 2016 2015
Luonnossa virkistäytyminenLuontokeskusten ja maastopalveluiden asiakastyytyväisyys, asteikolla 1–5 4,3 4,3 4,3 1)
Käyntimäärät yhteensä (kansallispuistot, valtion retkeilyalueet, historiakohteet, luontokeskukset ja muut suositut kohteet), käyntiä 5 948 500 5 746 600 5 297 200 2)

Kansallispuistojen käynnit 3 104 700 2 811 200 2 634 600 2)

Valtion retkeilyalueiden käynnit 237 900 319 600 275 400 2)

Historiakohteiden käynnit 730 800 837 400 722 400 2)

Luontokeskusten käynnit 1 198 900 1 130 900 1 032 700 2)

Muiden suosittujen kohteiden käynnit 676 200 647 500 632 100 2)
Verkkopalvelujen: Luontoon.fi, Eräluvat.fi ja Suurpedot.fi käyttäjät, lkm 3 007 483 2 704 225 1 896 001 1)
Moottorikelkkauraluvat, kpl (sis. myös mobiililuvat ja käsinkirjattuja lupia) 3 869 5 047
1)
Urien ulkopuoliset maastoliikenneluvat, kpl 2 933 4 927
1)


EräpalvelutarjontaKalastajien asiakastyytyväisyys, asteikolla 1–5 3,7 3,8 3,8 3)
Lupametsästäjien asiakastyytyväisyys, asteikolla 1–5 3,7 3,7 3,8 4)
Myydyt metsästysluvat, kpl 53 962 56 659 56 489 4)
Myydyt kalastusluvat, kpl 82 740 81 859 68 695 4)
Valtion kalastonhoitomaksun vuosiluvan maksajien lukumäärä, kpl 192 360 205 170 Lupamalli otettiin käyttöön vuonna 2016 4)
Metsästys- ja kalastusasiakkaiden eräpäivien lukumäärä, kpl 405 000 370 000 350 000 4)


VapaaehtoistoimintaVapaaehtoistapahtumat, lkm 211 211 190 1)
Mukana olevat vapaaehtoiset, lkm 4 863 3 788 3 358 1)
Vapaaehtoisten panos, htv 26,1 25,4 22,6 1)


Kuntouttava toimintaTyöllistetyt avolaitosvangit, htv 51 60 55 1)
Lähde
1) Metsähallitus Luontopalvelut2) Asta-asiakastietojärjestelmä3) Saalispalautejärjestelmä Tuikki.fi4) Riistatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmä