Henkilöstö2017 2016 2015
HenkilöstömääräHenkilöstömäärä, hlö 1 224 1 481 1 466

joista määräaikaisia, hlö 127 207 211
Henkilöstömäärä vastuualueittain ja tytäryhtiöittäin, hlö
Metsätalous Oy 558 735* 729

Julkiset hallintotehtävät** 501 580 550

Palvelukeskus 46 50 69

Konsernitoiminnot 58 55 54

Kiinteistökehitys*** 45 47 50

Siemen Forelia Oy 14 12 12

MH-Kivi Oy 2 2 2


Henkilömäärä pääkonttorissa, hlö 156 160 156
Henkilömäärä muualla kuin pääkonttorissa, hlö 1 068 1254 1340
Henkilömäärältään suurimmat toimipisteet, (hlö) Rovaniemi (121) Rovaniemi (125) Rovaniemi (114)


Oulu (71) Oulu (65) Oulu (61)


Jyväskylä (36) Jyväskylä (38) Ivalo (40)


Ivalo (28) Ivalo (30) Jyväskylä (37)


Kuopio (28) Lieksa (29) Kuopio (31)


HenkilötyövuodetHenkilötyövuodet vastuualueittain ja tytäryhtiöittäin, htv 1 285 1 431 1 550

Metsätalous Oy 593,6 646* 729

Julkiset hallintotehtävät** 529,8 548 550

Palvelukeskus 46,7 51 69

Konsernitoiminnot 55,9 55 54

Kiinteistökehitys*** 45,2 47 50

Siemen Forelia Oy 11,9 12 12

MH-Kivi Oy 1,9 2 2


Henkilöstön ikäHenkilöstön keski-ikä, v (kaikki vakinaiset) 52 53 52
Henkilöstön keski-ikä, v (toimihenkilöt) 49 48 49

Vakinaiset 50 50 51

Määräaikaiset 39 39 38
Henkilöstön keski-ikä, v (metsurit) 57 56 56


Henkilöstön sukupuolijakaumaMiesten osuus konsernin henkilöstöstä, %
Vakinaiset 65 67 69

Määräaikaiset 5 6 5

Vakinaiset ja määräaikaiset yhteensä 70 73 73
Naisten osuus konsernin henkilöstöstä, %
Vakinaiset 25 22 23

Määräaikaiset 5 5 4

Vakinaiset ja määräaikaiset yhteensä 30 27 27


Miesten osuus konsernin henkilöstöstä (toimihenkilöt), %
Vakinaiset 56 56 57

Määräaikaiset 6 7 6

Vakinaiset ja määräaikaiset yhteensä 62 63 63
Naisten osuus konsernin henkilöstöstä (toimihenkilöt), %
Vakinaiset 31 30 32

Määräaikaiset 7 7 5

Vakinaiset ja määräaikaiset yhteensä 38 37 37


Henkilöstön koulutusKoulutus, työpäivää yhteensä 2 836 3385 3146
Koulutus, pv/htv 2 3 2


Maksetut palkatMaksetut palkat maakunnittain, milj. e 51 481 434 54 568 829 55 658 239

Lappi 14 270 863 15 493 969 15 640 311

Uusimaa 9 897 354 9 426 494 9 716 797

Pohjois-Pohjanmaa 7 205 821 7 522 684 7 149 705

Kainuu 4 869 169 5 437 392 5 905 660

Pohjois-Karjala 2 880 976 3 243 249 3 484 396

Keski-Suomi 2 803 463 2 885 278 2 914 315

Etelä-Savo 2 022 779 2 189 261 2 240 900

Pohjois-Savo 1 788 581 2 057 784 2 121 431

Pirkanmaa 1 579 591 1 703 552 1 646 288

Kanta-Häme 1 319 252 1 435 297 1 472 524

Varsinais-Suomi 1 263 552 1 329 414 1 527 788

Pohjanmaa 543 665 588 054 505 630

Kymenlaakso 291 097 338 794 339 064

Satakunta 237 225 345 834 374 565

Päijät-Häme 198 136 164 698 220 234

Keski-Pohjanmaa 153 308 239 237 255 329

Etelä-Pohjanmaa 107 403 162 150 133 227

Etelä-Karjala 49 201 5 688 10 075

Ahvenanmaa 0 0 0


Maksetut palkat avi-alueittain, %
Etelä-Suomen avi 23 21 21

Itä-Suomen avi 13 14 14

Lapin avi 28 28 28

Lounais-Suomen avi 3 3 3

Länsi- ja Sisä-Suomen avi 10 10 10

Pohjois-Suomen avi 23 24 24

Ahvenanmaan valtionvirasto 0 0 0


Poissaolot ja työtapaturmatSairauspoissaolot, htv 40 41 55
Sairauspoissaolojen osuus htv:stä, % 3 3 4
Työtapaturmia, krt 41 48 63
Työtapaturmien vuoksi menetetyt työpäivät 209 687 547


Henkilöstön vaihtuvuusVakinaisen henkilöstön vaihtuvuus
Alkaneet palvelussuhteet, kpl 31 22 10

Päättyneet palvelussuhteet, kpl 95 116 100

Kokonaisvaihtuvuus, % -5,8 -7,8 -7
Vanhuuseläke, keskimääräinen eläköitymisikä 64,2 64 64,1
Työkyvyttömyyseläke, keskimääräinen eläköitymisikä 59,8 60,7 59,6


*1.1.-14.4.2016 metsätalouden tulosalue, 15.4.2016 alkaen Metsähallitus Metsätalous Oy

** Julkiset hallintotehtävät on jaettu kahteen toimintoon: Luontopalvelut ja Eräpalvelut

*** Laatumaa muuttui Kiinteistökehitykseksi 9.2.2017LähdeHenkilöstöyksikkö