Avainluvut


Talous

Liiketaloudelliset tunnusluvut
Liikevaihto, milj. € 319
Liikevoitto, milj. € 117,2
Yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden vaikutus liikevoittoon, milj. € -55,8
Osuus liikevaihdosta, % 37
Tulos, milj. € 107,1
Osinko ja pääoman palautus (tuloutus valtiolle), milj. € 93
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,2
Investoinnit liikevaihdosta, % 5
Omavaraisuusaste, % 97

Tutustu tarkemmin

 

Henkilöstö

Henkilöstömäärä
Henkilöstömäärä, hlö 1 224

joista määräaikaisia, hlö 127
Henkilöstömäärä vastuualueittain ja tytäryhtiöittäin, hlö

Metsätalous Oy 558

Julkiset hallintotehtävät 501

Palvelukeskus 46

Konsernitoiminnot 58

Kiinteistökehitys 45

Siemen Forelia Oy 14

MH-Kivi Oy 2

Tutustu tarkemmin


Maa- ja vesiomaisuus

Hoidossa olevat maa- ja vesialueet, ha 12 548 000

Tutustu tarkemmin


Metsien kestävä käyttö

PEFC-sertifioidut monikäyttömetsät
Monikäyttömetsien pinta-ala yhteensä, ha 4 905 000

josta monikäyttömetsien metsämaata, ha 3 500 000

josta monikäyttömetsien kitumaata, ha 715 000

josta monikäyttömetsien joutomaata, ha 691 000

Tutustu tarkemmin


Luonnonsuojelu

Lajien ja luontotyyppien suojelu
Ennallistamisen ja luonnonhoidon pinta-ala, ha 5 746
Direktiivilajien ja uhanalaisimpien lajien esiintymien tilan seuranta, lajiesiintymätarkastusten lukumäärä, kpl 6 409

Tutustu tarkemmin


Kulttuuriperintö

Kulttuurihistoriallinen kiinteistövarallisuus
Lain perusteella suojellut kohteet

Rakennukset ja rakenteet, kpl 442

Muinaisjäännökset, kpl 6 120

Tutustu tarkemminHyvinvointi ja terveys

Luonnossa virkistäytyminen
Luontokeskusten ja maastopalveluiden asiakastyytyväisyys, asteikolla 1–5 4,3
Käyntimäärät yhteensä (kansallispuistot, valtion retkeilyalueet, historiakohteet, luontokeskukset ja muut suositut kohteet), käyntiä 5 948 500

Kansallispuistojen käynnit 3 104 700

Valtion retkeilyalueiden käynnit 237 900

Historiakohteiden käynnit 730 800

Luontokeskusten käynnit 1 198 900

Muiden suosittujen kohteiden käynnit 676 200

Tutustu tarkemmin