Onnistunut Suomen juhlavuosi

Metsähallituksen ensimmäinen uuden metsähallituslain mukainen vuosi oli menestyksekäs. Tulostavoite ylitettiin ja myös muissa Metsähallitukselle asetetuissa tavoitteissa onnistuttiin. Vuotta leimasivat vahvasti myös Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlat ja niihin liittyvät tapahtumat.

Tunnusluvut 2017

Metsähallitus-konsernin liikevaihto, milj. € 328
Metsähallitus-konsernin tulos, milj. € 105,9
Tuloutus valtiolle, milj. € 92,7
Henkilöstö

Henkilöstömäärä, hlö 1 224


joista määräaikaisia, hlö 127

Henkilöstön tunnetason kokemus omasta työstä (vireystaso), asteikko 1–5 3,84


Menestystä kaikilla vastuualueilla

Metsähallituksen pääliiketoiminnasta vastaavan Metsähallitus Metsätalous Oy:n toiminnallinen tulos oli poikkeuksellisen hyvä. Yhtiön liikevaihto oli 296,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 26,5 miljoonaa euroa. Luonnon monimuotoisuutta edistettiin valtion monikäyttömetsissä yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden panostuksen kautta 37 miljoonalla eurolla.

Metsähallitus Kiinteistökehityksen tulos vuonna 2017 oli 16,5 miljoonaa euroa. Matkailun kasvu heijastui Kiinteistökehitykseen vilkastuneena tonttien kysyntänä. Tuulivoimaliiketoiminnassa vuosi 2017 oli ennustetusti rakentamisen vuosi, ja valtion maille aukesi kaksi uutta tuulivoimapuistoa.

Metsähallituksen Julkisten hallintotehtävien yksikön eli Luontopalvelujen ja Eräpalvelujen työn vaikuttavuus kasvoi monella mittarilla mitattuna. Kansallispuistojen kävijät toivat laskennan piirissä olevien suojelu-, retkeily- ja historiakohteiden lähialueille 258 miljoonaa euroa, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Myös kalastajien ja metsästäjien vaikutus aluetalouteen oli merkittävä. Eräasiakkaiden kokonaistulo- ja työllisyysvaikutukset olivat yhteensä lähes 43 miljoonaa euroa ja 261 henkilötyövuotta.


Vastuullisuus toiminnan ytimenä

Vastuullisuus on merkittävä osa-alue uuden, yhtenäisen Metsähallituksen kehittämisessä. Se on myös kaikkia metsähallituslaisia yhdistävä tekijä. Metsähallitus käynnisti laajan vastuullisuusohjelman rakentamisen loppuvuodesta 2017 ja liittyi vastuullisuusverkosto FIBSin ja monimuotoisuusverkoston jäseneksi. Vastuullisuusohjelma tuo systemaattisuutta vastuullisuustyöhön, ja se tukee strategiaa ja selkeyttää toimintatapoja esimerkiksi yhteisten eettisten periaatteiden avulla.

Aikajana

Kuvat: Eeva Mäkinen
Etusivun kuva: Janita Juvakka