Elinvoimaa maakuntiin

Suurena maanhaltijana ja työllistäjänä Metsähallitus on vastuullisessa asemassa Pohjois- ja Itä-Suomessa, missä sen toiminnalla on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia. Metsähallitus ottaa toiminnassaan huomioon työllisyyden edistämisen vaatimukset yleisten yhteiskunnallisten velvoitteidensa mukaisesti.

Metsähallitus toimii maakunnissa

Vuonna 2017 Metsähallituksessa työskenteli yli 1 200 henkilöä 42 paikkakunnalla. Henkilöstöstä lähes 90 prosenttia työskenteli muualla kuin pääkaupunkiseudulla.


Metsähallituksen henkilöstö 2017hlö
Henkilöstömäärä pääkonttorissa 156
Henkilöstömäärä muualla kuin pääkonttorissa 1 068
Henkilöstömäärältään suurimmat toimipisteet

Rovaniemi 121

Oulu 71

Jyväskylä 36

Ivalo 28

Kuopio 28

 Yrittäjyyden edistäjä

Metsähallitus hyödyntää toiminnassaan yksityisten yrittäjien tarjoamia palveluja ja tukee siten yrittäjyyttä erityisesti pienillä paikkakunnilla. Metsähallitus ostaa kaikki puunkorjuutyöt, puutavaran kuljetukset sekä merkittävän osan metsänhoito- ja metsänparannustöistä palveluina alan yrittäjiltä.

Urakointipalvelujen hankinnassa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Sen pääperiaatteita ovat terveen kilpailun edistäminen sekä yrittäjien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.

Vuonna 2017 Metsähallitukselle urakoi yhteensä noin 400 metsäalan yritystä, joiden palveluksessa työskenteli noin 2 000 henkilöä. Suojelu- ja retkeilyalueille suuntautuva matkailu ja virkistyskäyttö työllistivät myös yrittäjiä niin matkailussa kuin kohteiden huollossakin. Luontokohteiden palveluja tullaan tulevina vuosina ulkoistamaan yhä enemmän paikallisille yrittäjille.


Metsähallituksen toiminnan työllisyysvaikutus sekä yritysten ja sopimusten määrä 2017

Työllisyysvaikutus, htv

Monikäyttömetsät, henkilöstö ja urakoitsijat 5 000

Kansallispuistojen, valtion retkeilyalueiden ja eräiden muiden suojelu- ja virkistysalueiden kävijät 2 582

Metsästys ja kalastusasiakkaat 261
Työllistetyt metsäalan yritykset, kpl 400
Matkailuyritysten kanssa voimassaolevat yhteistyösopimukset suojelualueilla, kpl 606
Monikäyttömetsien luontomatkailuun liittyvät sopimukset, kpl

Liikealuehotellit 29

Leirintäalueet 12

Muut matkailualueet 97

Latu- ja retkireitit 289

Moottorikelkkaurat 100

 

Case Vallisaari: Tervetuloa Vallisaareen – yhteistyö yrittäjien kanssa lisääntyy

Kuva: Keijo Kallunki