Hyvää ihmiselle ja luonnolle

Metsähallituksen kansallispuistot ja muut suojelualueet tarjoavat mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan ympäri Suomen. Tyypillisintä vapaaehtoistoimintaa ovat luontoharrastajien osallistuminen lajien havainnointiin sekä talkooleirit, joilla hoidetaan perinnemaisemia niittämällä ja raivaamalla. Myös lasten ja nuorten eräkasvatusta tuetaan vapaaehtoisvoimin.


Vapaaehtoistoiminta 2017

Vapaaehtoistapahtumat, lkm 211
Mukana olevat vapaaehtoiset, lkm 4 863
Vapaaehtoisten panos, htv 26,1


Tapahtumien ja talkoiden järjestämisessä yhteistyökumppaneina ovat erilaiset järjestöt, kansallispuistojen ystäväyhdistykset ja yritykset. Aikaisemmista vuosista poiketen vuoden 2017 vapaaehtoistoiminnassa korostuivat erilaiset tempaukset, kuten linnunpönttöjen nikkarointi ja kuorolaulu, joita järjestettiin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi.


Kaikkien aikojen luontojuhlat

Satavuotiaan Suomen luontoa juhlittiin vuonna 2017 neljänä Luonnon päivänä. Luonnon päivät oli suomalaisten yhteinen hanke, jonka kumppaniverkostossa oli lähes 70 valtakunnallisten luontojuhlien valmisteluun sitoutunutta organisaatiota. Myös vapaaehtoisuus nousi Luonnon päivien aikana suureen arvoon. Erilaisten tapahtumien ympärillä tehtiin pelkästään Metsähallituksen kohteissa noin 10 000 tuntia vapaaehtoistyötä.

Neljän Luonnon päivän tapahtumiin osallistui yhteensä noin 300 000 ihmistä. Hanke tavoitti uusia yhteistyötahoja ja sai myös uusia kävijöitä liikkeelle luontoon ja kansallispuistoihin.


Saimaannorpille apukinoksia yhdessä

Vähälumisina alkutalvina 2014–2017 Metsähallitus, WWF Suomi, Itä-Suomen yliopisto ja suuri määrä vapaaehtoisia ovat kolanneet ja lapioineet saimaannorpalle apukinoksia. Metsähallituksen Saimaannorppa-LIFE-hankkeessa koordinoima toiminta on osoittautunut hyödylliseksi: vuonna 2017 syntyneestä 83 kuutista 70 syntyi vapaaehtoisten kasaamiin apukinoksiin.


Vuoden luontovapaaehtoinen 2017 vie erityisryhmiä luontoon

Metsähallitus palkitsee Vuoden luontovapaaehtoisen joka toinen vuosi. Valinnalla halutaan tuoda esiin suomalaisen luonnon eteen tehtävää vapaaehtoistyötä ja antaa sille kasvot. Tunnustus on myös kiitos aktiivisille vapaaehtoisille, jotka pitävät esimerkillisesti yllä suomalaisten luontosuhdetta.

Vuonna 2017 tunnustus jaettiin Maaselän Latu Ry:lle. Järjestö innostaa uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaansa ja mahdollistaa erityisryhmien pääsyn luontoon. Järjestön vapaaehtoiset osallistuivat näyttävästi satavuotiaan Suomen luontojuhlien järjestämiseen pystyttämällä 17.6.2017 Salamajärven kansallispuistoon yhden Luonnon päivien suurimmista telttahotelleista.


Eräkummit tutustuttavat eräperinteisiin

Metsähallituksen eräkummit ovat innokkaita ja vastuullisia eränkävijöitä, kalastajia ja metsästäjiä, jotka vapaaehtoistyönä opastavat ja rohkaisevat lapsia ja nuoria liikkumaan luonnossa, opettavat heidät tuntemaan ja kunnioittamaan luontoa sekä tutustuttavat kestävän kalastuksen ja metsästyksen periaatteisiin.

Vuonna 2017 toiminnassa panostettiin erityisesti kouluyhteistyöhön. Vuoden aikana tavoitettiin yli 7 000 lasta ja nuorta ja noin 900 opettajaa yhteistyökumppanien kanssa toteutettujen tapahtumien ja tempausten kautta. Yhteisiä ponnistuksia olivat esimerkiksi pääkaupunkiseudun 7.-luokkalaisten erätaitokilpailut ja Suomen 4H-liiton Riistarastit kouluissa -kampanja.

Eräkummitoiminta


lkm
Vapaaehtoistapahtumat 84
Mukana olevat vapaaehtoiset 148Case Vapaaehtoistyö: Suomen luonto sai arvoisensa juhlat

Kuva: Joni Turunen