Metsähallitus innostaa ihmisiä liikkumaan

Metsähallitus kumppaneineen edistää luonnossa liikkumista ja siten luonnosta saatavia hyvinvointivaikutuksia. Tavoitteena on innostaa ihmiset liikkumaan ja oleilemaan luonnossa useammin ja pidempään.

Yhteistyöhankkeita kumppaneiden kanssa 2017


Tavoite
Luonto lisää liikettä (2017–2019) Edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia lisäämällä luonnossa liikkumista
Polku luontoon (2017–2019) Edistää yhdenvertaista luontoliikuntaa
Esikoto (2016–2018) Luoda esikotouttamisen ja -kotoutumisen hyvä malli, jotta jo turvapaikan hakemisen ajanjakso hyödyttäisi aiempaa enemmän sekä turvapaikanhakijaa että yhteiskuntaa
Saint Slow (2015–2018) Edistää, kehittää ja markkinoida matkailupalveluita ja tuotteita, jotka mahdollistavat kokonaisvaltaisen luonnosta nauttimisen sekä luonnon ja paikallisen kulttuurin kokemisen kiireettömyyden kautta

 

Luontoilu ja eräily hyvinvoinnin lähteenä

Vuonna 2017 kansallispuistoihin, retkeilyalueille ja muille virkistyskäytöllisesti merkittäville suojelualueille ja retkeilykohteille tehtiin yli 5,9 miljoonaa käyntiä. Monikäyttömetsien käyntimäärien on arvioitu olevan Kainuussa noin puoli miljoonaa ja Etelä-Suomessa noin miljoona käyntiä vuosina 2015 ja 2016 tehtyjen tienkäyttöselvitysten perusteella.

Luonnossa liikkujat kokevat saavansa kansallispuistokäynnistään merkittäviä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Kävijätutkimusten mukaan suojelualueiden luonto- ja historiakohteiden kävijöistä yli 87 prosenttia koki vierailullaan olleen melko tai erittäin paljon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Kävijät arvottivat kokemansa terveys- ja hyvinvointihyödyt suojelualueilla noin sadan euron arvoisiksi / käynti ja monikäyttömetsissä noin 200–300 euron arvoisiksi / käynti.

Eräluvan hankkineet viettivät eräkohteilla yhteensä noin 400 000 päivää, ja seurantakyselyn mukaan he kokivat eräretkiensä kohentaneen hyvinvointiaan. Yhdeksän kymmenestä metsästäjästä ja kahdeksan kymmenestä kalastajasta oli sitä mieltä, että edellinen retki rentoutti, paransi kuntoa ja lujitti kaverisuhteita.

Asiakastyytyväisyys ja hyvinvointivaikutukset 2017 (asteikko 1–5)

Lupametsästäjien asiakastyytyväisyys 3,70
Kalastajien asiakastyytyväisyys 3,70
Luontokeskusten ja maastopalveluiden asiakastyytyväisyys 4,34
Kävijöiden kokemat terveys- ja hyvinvointivaikutukset suojelualueilla ja historiakohteissa (sosiaaliset, psyykkiset ja fyysiset) 4,36

 

Hyvinvoiva luonto – hyvinvoiva ihminen

Vuonna 2017 kehitettiin Metsähallituksessa vuoteen 2025 ulottuva terveyden edistämisen "Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen" -ohjelma, jolla Metsähallituksen Luontopalvelut ja Eräpalvelut vastaavat tulevaisuuden haasteisiin yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Luonto tekee meille hyvää ja kannustamme kaikkia rohkeasti luontoon – lähiluonnosta kansallispuistoihin!

 

Ohjelman päämääränä on, että monimuotoinen luonto kohentaa suomalaisten terveyttä ja lisää fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista hyvinvointia.

Case Hyvinvointi: Luonnosta hyvinvointia


Kuva: Tuukka Luukkonen