Oikeus hyvään johtamiseen

Metsähallituksen henkilöstöpolitiikka uudistettiin vuonna 2017 tukemaan uutta strategiaa.

Politiikan keskeiset osa-alueet ovat

  • hyvä henkilöstöjohtaminen
  • oikeudenmukaisuus
  • yhdenvertaisuus
  • eettisyys.


Metsähallituksen toiminta täyttää työsuhteen kaikissa vaiheissa työntekijöiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä hyvän kohtelun osalta niin lainsäädännön kuin eettisesti kestävän johtamisen ja esimiestyön vaatimukset. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toteutumista ja niiden kehittämiskohteita arvioidaan vuosittain yhteistyötoimikunnassa.

Häirintään ja muuhun epäasialliseen käyttäytymiseen puututaan ja tarvittaessa niiden ratkomiseen käytetään poikkeaviin tilanteisiin luotua moniammatillista toimintamallia. Metsähallitus on mukana vuonna 2017 alkaneessa Häirinnästä vapaa -kampanjassa.

Henkilöstö kokee työnsä merkitykselliseksi

Metsähallitus seuraa henkilöstönsä työtyytyväisyyttä ja työyhteisön kehittämisalueita vuosittain toteutettavalla henkilöstökyselyllä. Vuonna 2017 kyselyyn vastasi 69 prosenttia henkilöstöstä eli 788 henkilöä.

Työ Metsähallituksessa koetaan merkitykselliseksi, ja henkilöstö on hyvin sitoutunutta. Myös tasa-arvo, yhteishenki ja työsuojelu saavat henkilöstöltä hyvät arvosanat.

Kehittämisalueiksi kyselyssä nousivat muun muassa henkilöstön kehittymismahdollisuudet ja palautteen antaminen.


Henkilöstö 31.12.2017
2017
Henkilöstömäärä, hlö 1 224

vakinaisia, % 90

määräaikaisia, % 10
Henkilömäärä, hlö

pääkonttorissa 156

muissa toimistoissa 1 068
Henkilöstön sukupuolijakauma %

Metsähallitus-konserni


naisia 30


miehiä 70

Metsähallituksen hallitus


naisia 50


miehiä 50

Johtoryhmä


naisia 45


miehiä 55
Henkilöstön keski-ikä, v 52
Työtapaturmien vuoksi menetetyt työpäivät, kpl 209


Kehittämistä jatkettiin

Vuonna 2017 Metsähallituksen ja työntekijäjärjestöjen välinen yhteistoimintasopimus päivitettiin vastaamaan uuden metsähallituslain mukaista toimintamallia ja organisaatiota.

Metsähallituksen kehittäminen jatkui konsernitoimintojen tarkastelulla ja siihen liittyvillä yhteistoimintaneuvotteluilla. Neuvottelujen lopputuloksena Metsähallituksen Palvelukeskuksen toiminnot ja henkilöstö yhdistettiin konserniyksiköihin. Samalla selkeytettiin konserniyksiköiden keskinäisiä vastuita. Uudelleenorganisoinnin myötä 10 henkilön työsopimus irtisanottiin.

Myös metsureiden talviajan työllistämistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut käytiin syksyllä 2017. Metsähallitus Metsätalous Oy päätti lomauttaa suurimman osan metsureista sydäntalven ajaksi, jolloin metsurityö on kaikkein haastavinta. Metsähallitus on kutsunut koolle työryhmän, joka keväällä 2018 ryhtyy miettimään uusia innovatiivisia ratkaisuja talviajan työllisyyden parantamiseksi.


Kuva: Jari Salonen