Yhdenvertaisia luontokokemuksia kaikille

Metsähallituksen tarjoamia virkistyspalveluita käyttävät vuosittain miljoonat ihmiset. Tavoitteena on tuottaa ja tarjota yhdenvertaisia luontokokemuksia kaikille.

Metsähallituksessa työskentelevien yli 1 200 ammattilaisen osaaminen on keskeistä Metsähallituksen toiminnalle. Metsähallituslaiset työskentelevät luonnonvarojen vastuullisen käytön ja hoidon sekä luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön eteen. Asiakkaat, kumppanit ja työkaverit ovat metsähallituslaisille tärkeitä.


Luonto kuuluu kaikille

Metsähallitus ylläpitää kymmeniä esteettömiä ja helppokulkuisia retkikohteita, jotka soveltuvat myös apuvälineillä liikkuville tai helppoja reittejä hakeville.

Esteettömien reittien rakentamisessa sovelletaan ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan järjestöjen, kuten Invalidiliiton, laatimia suosituksia. Luontokeskukset ja muut Metsähallituksen asiakaspalvelupisteet ovat lähes poikkeuksetta esteettömiä rakennuksia.

Vuonna 2017 avatussa Suomi 100 -juhlapuistossa, Hossan kansallispuistossa, esteettömyyteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Hossasta löytyy monipuolisia esteettömiä reittejä ja rakenteita sekä esimerkiksi laitureita, joilta voi kalastaa tai siirtyä veneeseen pyörätuolilla.


Avoimia ja maksuttomia verkkopalveluja

Metsähallitus ylläpitää ja kehittää verkossa palveluja luonnossa liikkujille. Vuonna 2017 Luontoon.fi-, Eräluvat.fi- ja Suurpedot.fi-palveluiden käyttäjiä oli 3 007 483 ja Retkikartta.fi-sivustoilla oli istuntoja 4 029 148.

Vuonna 2017 Retkikartta.fi-palvelun aineistoja päivitettiin ja laajennettiin muun muassa Metsähallituksen monikäyttömetsien sekä historia- ja alue-ekologisten kohteiden, kuten esimerkiksi luonnonsuojelualueita toisiinsa kytkevien ekologisten käytävien ja arvokkaiden pienvesien, tiedoilla. Lisäksi palvelua päivitettiin moottorikelkkaurien ja -reittien ajantasaisilla sijaintitiedoilla.

Maksuttomat digitaaliset palvelut, käyttäjämäärät 2017


käyttäjiä
Luontoon.fi 2 067 366
Eräluvat.fi 727 117
Suurpedot.fi 213 000
Retkikartta.fi 4 029 148


Henkilöstön osaamisesta ja jaksamisesta huolehditaan

Metsähallituksen henkilöstöpolitiikka perustuu yhteisesti hyväksyttyihin arvoihin - huolenpitoon, merkityksellisyyteen ja tuloksellisuuteen. Yksilön työkykyä, ammattitaidon kehittymistä, työtyytyväisyyttä ja työturvallisuutta tuetaan ja työyhteisön toimivuus Metsähallituksessa ja sen yksiköissä varmistetaan.

Metsähallituksen henkilöstön koulutus 2017

Koulutus, työpäivää yhteensä 2 836
Koulutus, pv/htv 2

 

Kuva: Elias Lahtinen