Forstyrelsen uppmuntrar människorna att röra på sig

Forststyrelsen och samarbetspartnerna främja möjligheterna att röra sig i det fria och därigenom de hälsoeffekter som naturen ger. Målet är att inspirera människorna att röra sig och vistas i naturen oftare och längre.

Samarbetsprojekt 2017


Mål
Mer motion från naturen (2017–2019) Att främja hälsa och välbefinnande bland barn och ungdomar genom att de rör på sig mer ute i naturen.
Stigen till naturen (2017–2019) Att främja likvärdiga möjligheter att röra sig i naturen.
Esikoto (2016–2018) Att skapa en modell för förintegrering och förintegration för att redan perioden under vilken en person ansöker om asyl kan utnyttjas bättre både med tanke på den asylsökande och samhället.
Saint Slow (2015–2018) Att främja, utveckla och marknadsföra turisttjänster och -produkter som gör det möjligt att fulländat njuta av naturen och uppleva naturen och den lokala kulturen utan brådska.


 

Natur, jakt och fiske är källor till välbefinnande

År 2017 företogs över 5,9 miljoner besök i nationalparker, strövområden och andra skyddsområden och utflyktsmål som har ett betydande rekreationsvärde. Antalet besök i mångbruksskogarna har uppskattats till ungefär en halv miljon i Kajanaland och till ungefär en miljon i Södra Finland utifrån de utredningar om användningen av vägarna som gjordes åren 2015 och 2016.

De som rör sig i naturen upplever att besöken i nationalparkerna ger betydande positiva effekter för hälsan och välbefinnandet. Enligt besökarundersökningar upplever över 87 procent av dem som besöker naturområden och historiska platser i skyddsområdena att besöket har gett ganska stora eller stora effekter för hälsan och välbefinnandet. Besökarna uppskattade att nyttan för hälsan och välbefinnandet motsvarar ett värde av 100 euro/besök i ett skyddsområde och 200–300 euro/besök i en mångbruksskog.

De som hade skaffat sig ett jakt- eller fisketillstånd tillbringade sammanlagt 400 000 dagar i vildmarken och uppgav i en uppföljningsenkät att de upplevde att jakt- och fisketurerna haft en positiv effekt för välbefinnandet. Nio av tio jägare och åtta av tio fiskare ansåg att föregående utflykt hade gett avkoppling, förbättrat den fysiska konditionen och stärkt kamratrelationerna.

Kundnöjdhet och effekter för välbefinnandet 2017 (skala 1–5)

Kundnöjdhet bland jägare med tillstånd 3.70
Kundnöjdhet med fiskare 3.70
Kundnöjdhet med naturumen och terrängservicen 4.34
Upplevda effekter för hälsan och välbefinnandet i skyddsområden och vid historiska objekt (sociala, psykiska och fysiska) 4.36


 

Välmående natur, välmående människor

År 2017 introducerade Forststyrelsen det hälsofrämjande programmet Välmående natur, välmående människor, som sträcker sig till år 2025. I programmet ger Forststyrelsens Naturtjänster, Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster och nämnda enheters samarbetspartner svar på framtida utmaningar.

Naturen gör oss gott och vi uppmuntrar alla att gå ut i naturen – i den närliggande naturen och till nationalparkerna!

 

Programmets huvudsakliga syfte är att visa hur den mångformiga naturen förbättrar finländarnas hälsa och ökar det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet.


Foto: Tuukka Luukkonen