Bra för människan och naturen

Forststyrelsens nationalparker och andra skyddsområden erbjuder möjligheter till frivilligverksamhet runt om i Finland. De vanligaste frivilligaktiviteterna är att naturintresserade deltar i artobservationer eller talkoläger där man vårdar kulturlandskap genom slåtter och röjning. Vildmarksfostran för barn och unga stöds också med frivilliga insatser.


Frivilligverksamheten 2017

Frivillighändelser, antal 211
Frivilligarbetare, antal 4,863
Frivilligarbetarnas insats, åv 26.1

Organisationer, nationalparkernas vänföreningar och företag är samarbetspartner när evenemang och talkon ordnas. I motsats till tidigare år präglades frivilligverksamheten år 2017 av olika jippon som ordnades för att hylla Finlands 100-årsjubileum, såsom kampanjen för att snickra fågelholkar och körsång.


Alla tiders naturfest

Hundraåriga Finlands natur firades år 2017 på Naturens dag som hölls vid fyra tillfällen. Naturens dagar var ett gemensamt projekt för hela landet. Nätverket av samarbetspartner omfattade nästan 70 organisationer som hjälptes åt att förbereda naturfesterna. Frivilligarbetet hade en stor betydelse för Naturens dagar och insatserna värdesattes högt. Enbart på Forststyrelsens platser utfördes ca 10 000 timmar frivilligarbete i anslutning till olika evenemang.

På de fyra Naturens dagarna deltog sammanlagt ca 300 000 personer. Projektet nådde ut till nya samarbetspartner och fick också nya besökare att hitta naturen och nationalparkerna.


Konstgjorda snödrivor för saimenvikare

Under de snöfattiga tidiga vintrarna 2014–2017 skottade Forststyrelsen, WWF Finland, Östra Finlands universitet och ett stort antal frivilliga ihop drivor så att saimenvikarna kunde bygga bon åt sig. Verksamheten inom projektet Saimaannppa-LIFE, som samordnas av Forststyrelsen, har visat sig komma väl till pass: av de 83 kutarna år 2017 föddes 70 i drivor som hade skottats ihop av frivilliga.


Årets frivilliga miljöarbetare 2017 tar specialgrupper ut i naturen

Forststyrelsen delar ut priset som Årets frivilliga miljöarbetare vartannat år. Erkännandet syftar till att lyfta fram och ge ett ansikte åt det frivilligarbete som görs för den finländska naturen. Erkännandet är också ett tack till aktiva frivilligarbetare som föregår med exempel när det gäller att upprätthålla finländarnas förhållande till naturen.

År 2017 gavs erkännandet till föreningen Maaselän Latu Ry. Föreningen uppmuntrar nya frivilliga med i verksamheten och gör det möjligt för specialgrupper att komma ut i naturen. Föreningens frivilligarbetare medverkade i naturfestligheterna som ordnades med anledning av Finlands 100-årsjubileum: den 17 juni 2017 reste de ett av de största tälthotellen i anslutning till Naturens dag i Salamajärvi nationalpark.


Vildmarksfaddrarna delar med sig av sina kunskaper

Forststyrelsens vildmarksfaddrar är entusiastiska, ansvarskännande och vildmarksvana fiskare och jägare som vägleder och uppmuntrar barn och unga att röra sig i naturen, lär dem känna och respektera naturen samt undervisar i principerna om hållbar jakt- och fiskeverksamhet.

År 2017 fokuserade verksamheten på samarbetet med skolor. Under året kom vildmarksfaddrarna i kontakt med över 7 000 barn och ca 900 lärare på evenemang och jippon. Tävlingarna i vildmarksfärdigheter som hölls för elever i åk 7 i huvudstadsregionen och Finlands 4H-förbunds kampanj om viltkännedom är exempel på gemensamma satsningar.

Verksamheten med vildmarksfaddrar 2017


Antal
Evenemang inom frivilligverksamheten 84
Antal frivilligarbetare 148

Foto: Joni Turunen