Likvärdiga naturupplevelser för alla

De rekreationstjänster som Forststyrelsen tillhandahåller används av miljontals människor varje år. Målet är att producera och tillhandahålla likvärdiga naturupplevelser för alla.

Den kunskap som Forststyrelsens över 1 200 anställda företräder är av största vikt för Forststyrelsens verksamhet. Forststyrelsens personal arbetar för en ansvarsfull användning och skötsel av naturresurserna, för naturens mångfald och för kulturarvet. Kunderna, samarbetspartnerna och arbetskamraterna är viktiga för Forststyrelsens anställda.


Naturen tillhör alla

Forststyrelsen underhåller tiotals tillgängliga och lättframkomliga utflyktsmål, som också lämpar sig för personer som rör sig med hjälpmedel eller sådana som söker lätta leder.

När vi bygger tillgängliga leder tillämpar och utnyttjar vi i mån av möjlighet rekommendationer från olika organisationerna, som Invalidförbundets. Naturumen och övriga kundserviceställena är nästan undantagslöst tillgängliga byggnader.

I Hossa nationalpark, som invigdes under Finlands 100-årsjubileumsår 2017, har särskild uppmärksamhet fästs vid tillgängligheten. I Hossa finns det allsidiga tillgängliga leder och konstruktioner samt till exempel bryggor där man kan fiska eller stiga ombord en båt i rullstol.


Öppna och avgiftsfria webbtjänster

Forststyrelsen underhåller och utvecklar webbtjänster för dem som rör sig i naturen. År 2017 hade tjänsterna Utinaturen.fi, Eräluvat.fi och Suurpedot.fi 3 007 483 användare. På webbplatsen Utflyktskarta.fi registrerades 4 029 148 sessioner.

År 2017 uppdaterades materialet i tjänsten Utflyktskarta.fi och det utökades också bland annat med uppgifter om historiska objekt och områdesekologiska objekt i Forststyrelsens mångbruksskogar, såsom uppgifter om ekologiska korridorer som kopplar samman flera naturskyddsområden och om värdefulla småvatten. Dessutom uppdaterades tjänsten med aktuell geografisk information om snöskoterspår och -leder.

Avgiftsfria digitala tjänster, antalet användare 2017


Användare
Utinaturen.fi 2,067,366
Eräluvat.fi 727,117
Suurpedot.fi 213,000
Utflyktskarta.fi 4,029,148Vi ser till att personalen kan och orkar

Forststyrelsens personalpolitik grundar sig på de gemensamt fastställda värderingarna: omsorg, betydelse och resultat. Varje anställd får stöd för sin arbetsförmåga, kompetensutveckling, nöjdhet och säkerhet i arbetet. Vi säkerställer att det fungerar bra i arbetskollegiet på Forststyrelsen och dess enheter.

Forststyrelsens personalutbildning 2017

Utbildning, arbetsdagar totalt 2,836
Utbildning, dgr/åv 2

 
Foto: Elias Lahtinen