Styrelsen

Statsrådet utser en styrelse för affärsverket för högst tre år i taget. Av styrelsemedlemmarna utses en från jord- och skogsbruksministeriet, en från miljöministeriet och en från Lappland. En av styrelsens medlemmar ska företräda affärsverkets personal och vara anställd hos affärsverket.

Statsrådet har utsett Forststyrelsens styrelse för perioden 1.6.2016–31.3.2019.

Forststyrelsens styrelse (t.v.) Pertti Itkonen, Johanna Ikäheimo, Liisa Tyrväinen, Helena Säteri, Timo Laitinen, Kai Kaatra, Tuija Soanjärvi och Simo Rundgren.

Timo Laitinen
Ordförande
Generaldirektör, Statskontoret
Hansel Ab, styrelseordförande
Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf, styrelseordförande
Styrelsemedlem från 2016

Kai Kaatra
Vice ordförande
Vattenförvaltningsdirektör, jord- och skogsbruksministeriet
Styrelsemedlem från 2014

Johanna Ikäheimo
Medlem
Lappset Group Oy, styrelseordförande
Perheyritysten liitto, styrelsemedlem
Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, styrelsemedlem
FEPI - Federation of European Play Industry, ordförande
Delegationen för Lapplands högskolekoncern, ordförande
Styrelsemedlem från 2016

Pertti Itkonen
Representant för Forststyrelsens personal
Utvecklingschef, Forststyrelsen
Metsähallituksen Akavalaiset ry
Styrelsemedlem från 2015

Simo Rundgren
Representant för regionerna
Kyrkoherde
Styrelsemedlem från 2016

Tuija Soanjärvi
Medlem
EM
Basware Abp, styrelsemedlem, ordförande för granskningsutskottet
Nixu Oyj, styrelsemedlem
Silta Oy, styrelsemedlem
VR-Group Ab, styrelsemedlem, medlem av granskningsutskottet
Finlands orienteringsförbund rf, förbundsstyrelsens ordförande
Styrelsemedlem från 2011

Helena Säteri
Medlem
Överdirektör, miljöministeriet
Styrelsemedlem från 2015

Liisa Tyrväinen
Medlem
Forskningsprofessor, Naturresursinstitutet
Styrelsemedlem från 2016


Foto: Olli-Pekka Orpo