Ledningsgruppen

Generaldirektören assisteras av ledningsgruppen i ledningen av affärsverket. Medlemmar i ledningsgruppen är av verkställande direktören utsedda direktörer för affärsenheterna, direktören för Offentliga förvaltningsuppgifter och koncernenheternas direktörer.

På bilden från vänster:

Terhi Vires
Personaldirektör, från 1.2.2017

Anna-Leena Ruuth
Dataadministrationsdirektör, från 24.4.2017

Tuomas Hallenberg
Direktör, Forststyrelsen Fastighetsutveckling

Tapio Pouta
Utvecklingsdirektör

Jussi Kumpula
Verkställande direktör, Forststyrelsen Skogsbruk Ab

Pentti Hyttinen
Generaldirektör

Timo Tanninen
Naturtjänstdirektör

Jukka Bisi
Jakt- och fiskedirektör

Heli Lehtonen
Ekonomidirektör, från 18.12.2017
(ekonomidirektör Kirsti Lehtovaara till 19.5.2017, tf. ekonomidirektör Sirpa Skytt 20.5–17.12.2017)

Susanna Oikarinen
Direktör för juridiska ärenden

Terhi Koipijärvi
Kommunikationsdirektör, från 1.9.2017
(kommunikationsdirektör Juha Mäkinen till 31.3.2017, tf. kommunikationsdirektör Kristiina Vuopala 1.4–31.8.2017)


Foto: Olli-Pekka Orpo