Välbefinnande och hälsa2017 2016 2015
Rekreation i naturenKundnöjdhet med naturumen och terrängservicen, på skalan 1–5 4.3 4.3 4.3 1)
Antal besök totalt (nationalparker, statens strövområden, historiska objekt, 5948500 5746600 5297200 2)
naturum och andra populära objekt), st.
Besök i nationalparker 3104700 2811200 2634600 2)

Besök i strövområden 237900 319600 275400 2)

Besök vid historiska objekt 730800 837400 722 400 2)

Besök vid naturum 1198900 1130900 1032700 2)

Besök vid andra populära objekt 676200 647 500 632 100 2)
Webbtjänsternas Utinaturen.fi, Eräluvat.fi och Suurpedot.fi användare, st. 3007483 2704225 1896001 1)
Tillstånd för snöskoterspår, st. (inkl. mobiltillstånd och handskrivna tillstånd) 3869 5047
1)
Tillstånd för terrängtrafik utanför spåren, st. 2933 4927
1)


Tjänster för jakt och fiskeFiskarnas kundnöjdhet, på skalan 1–5 3.7 3.8 3.8 3)
Jakttillståndsinnehavarnas kundnöjdhet, på skalan 1–5 3.7 3.7 3.8 4)
Sålda jakttillstånd, st. 53962 56659 56489 4)
Sålda fisketillstånd, st. 82740 81859 68695 4)
Antalet personer som betalat fiskevårdsavgiften för ett helt år, st. 192360 205170 Tillståndsmodellen infördes 2016 4)
Antalet jakt- och fiskedagar bland kunderna, st. 405000 370000 350000 4)


FrivilligverksamhetFrivillighändelser, antal 211 211 190 1)
Frivilligarbetare, antal 4863 3788 3358 1)
Frivilligarbetarnas insats, åv 26.1 25.4 22.6 1)


Rehabiliterande verksamhetSysselsatta fångar vid öppna anstalter, åv 51 60 55 1)
Källa
1) Forststyrelsen Naturtjänster2) Kunduppgiftssystemet Asta3) Fångstdagboken Tuikki.fi4) Planerings- och uppföljningssystemet för vilthushållningen