Personal
2017 2016 2015
Antal anställdaAntal anställda, pers. 1,224 1,481 1,466

varav visstidsanställda, pers. 127 207 211
Antal anställda per ansvarsområde och dotterbolag, pers.
Skogsbruk Ab 558 735* 729

Offentliga förvaltningsuppgifter** 501 580 550

Servicecenter 46 50 69

Koncernfunktioner 58 55 54

Fastighetsutveckling*** 45 47 50

Siemen Forelia Oy 14 12 12

MH-Kivi Oy 2 2 2


Antal anställda på huvudkontoret, pers. 156 160 156
Antal anställda utanför huvudkontoret, pers. 1,068 1254 1340
De beträffande antalet anställda största verksamhetsställena, pers. Rovaniemi (121) Rovaniemi (125) Rovaniemi (114)


Uleåborg (71) Uleåborg (65) Uleåborg (61)


Jyväskylä (36) Jyväskylä (38) Ivalo (40)


Ivalo (28) Ivalo (30) Jyväskylä (37)


Kuopio (28) Lieksa (29) Kuopio (31)


ÅrsverkenÅrsverken per ansvarsområde och dotterbolag, åv 1,285 1,431 1,550

Skogsbruk Ab 593.6 646* 729

Offentliga förvaltningsuppgifter** 529.8 548 550

Servicecenter 46.7 51 69

Koncernfunktioner 55.9 55 54

Fastighetsutveckling*** 45.2 47 50

Siemen Forelia Oy 11.9 12 12

MH-Kivi Oy 1.9 2 2


Personalens ålderPersonalens medelålder, år (alla fast anställda) 52 53 52
Personalens medelålder, år (tjänstemän) 49 48 49

Fast anställda 50 50 51

Visstidsanställda 39 39 38
Personalens medelålder, år (skogsarbetare) 57 56 56


Könsfördelningen bland personalenMännens andel av koncernens personal, %
Fast anställda 65 67 69

Visstidsanställda 5 6 5

Fast anställda och visstidsanställda totalt 70 73 73
Kvinnornas andel av koncernens personal, %
Fast anställda 25 22 23

Visstidsanställda 5 5 4

Fast anställda och visstidsanställda totalt 30 27 27


Männens andel av koncernens personal (tjänstemän), %
Fast anställda 56 56 57

Visstidsanställda 6 7 6

Fast anställda och visstidsanställda totalt 62 63 63
Kvinnornas andel av koncernens personal (tjänstemän), %
Fast anställda 31 30 32

Visstidsanställda 7 7 5

Fast anställda och visstidsanställda totalt 38 37 37


PersonalutbildningUtbildning, arbetsdagar totalt 2,836 3385 3146
Utbildning, dgr/åv 2 3 2


Betalda lönerBetalda löner per landskap, mn euro 51,481,434 54,568,829 55,658,239

Lappland 14,270,863 15,493,969 15,640,311

Nyland 9,897,354 9,426,494 9,716,797

Norra Österbotten 7,205,821 7,522,684 7,149,705

Kajanaland 4,869,169 5,437,392 5,905,660

Norra Karelen 2,880,976 3,243,249 3,484,396

Mellersta Finland 2,803,463 2,885,278 2,914,315

Södra Savolax 2,022,779 2,189,261 2,240,900

Norra Savolax 1,788,581 2,057,784 2,121,431

Birkaland 1,579,591 1,703,552 1,646,288

Centrala Tavastland 1,319,252 1,435,297 1,472,524

Egentliga Finland 1,263,552 1,329,414 1,527,788

Österbotten 543,665 588,054 505,630

Kymmenedalen 291,097 338,794 339,064

Satakunta 237,225 345,834 374,565

Päijänne-Tavastland 198,136 164,698 220,234

Mellersta Österbotten 153,308 239,237 255,329

Södra Österbotten 107,403 162,150 133,227

Södra Karelen 49,201 5,688 10,075

Åland 0 0 0


Betalda löner per rfv-område, %
Södra Finlands rfv 23 21 21

Östra Finlands rfv 13 14 14

Lapplands rfv 28 28 28

Sydvästra Finlands rfv 3 3 3

Västra och Inre Finlands rfv 10 10 10

Norra Finlands rfv 23 24 24

Statens ämbetsverk på Åland 0 0 0


Frånvaro och arbetsolycksfallFrånvaro, åv 40 41 55
Andel av årsverken, % 3 3 4
Arbetsolycksfall, ggr 41 48 63
Arbetsdagar som gått förlorade pga. arbetsolycksfall 209 687 547


PersonalomsättningOmsättning bland fast anställda
Påbörjade anställningsförhållanden, st. 31 22 10

Avslutade anställningsförhållanden, st. 95 116 100

Total omsättning, % -5.8 -7,8 -7
Ålderspension, ålder för avgång med pension i snitt 64.2 64 64.1
Sjukpension, ålder för avgång med pension i snitt 59.8 60.7 59.6
*1.1–14.4.2016 skogsbrukets resultatområde, fr.o.m. 15.4.2016 Forststyrelsen Skogsbruk Ab

** De offentliga förvaltningsuppgifterna är uppdelade på två enheter: Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster

*** Laatumaa ändrades till Fastighetsutveckling 9.2.2017KällaPersonalenheten