Mark- och vattenegendom
2017 2016 2015
Förvaltade mark- och vattenområden, ha 12,548,000 12,541,000 12,538,000


Förvaltade markområden totalt, ha 9,131,000 9,124,000 9,121,000

Skogsmark i mångbruksskogar i skogsbruksanvändning*, ha (%) 3 479 000 (38) 3 482 000 (38) 3 493 000 (38)

Tvinmark i mångbruksskogar i skogsbruksanvändning*, ha (%) 713 000 (8) 714 000 (8) 722 000 (8)

Impediment i mångbruksskogar i skogsbruksanvändning*, ha (%) 690 000 (8) 690 000 (7) 704 000 (8)

Lagstadgade skyddsområden, ha (%) 1 756 000 (19) 1 519 000 (17) 1 518 000 (17)

Ödemarksområden, ha (%) 1 377 000 (15) 1 377 000 (15) 1 377 000 (15)

Skyddsprogram, ha (%) 390 000 (4) 613 000 (7) 598 000 (6)

Övriga specialområden, ha 726 000 (8) 729 000 (8) 709 000 (8)


Förvaltade vattenområden totalt, ha 3,417,000 3,417,000 3,417,000

Lagstadgade skyddsområden, ha (%) 238 000 (7) 235 000 (7) 235 000 (7)

Allmänna vattenområden, ha (%) 2 663 000 (78) 2 663 000 (78) 2 663 000 (78)


i havsområden, ha 2,555,000 2,555,000 2,555,000


i insjödistrikten, ha 108,000 108,000 108,000

Övriga vattenområden, ha (%) 516 000 (15) 519 000 (15) 519 000 (15)


* Skogsbruksmarkerna har uppdelats enligt nordisk skogsbruksklassificering utifrån virkesproduktionsförmågan: i skogsmarker är beståndets årliga tillväxt i medeltal minst 1 m³/ha; på tvinmark 0,1–1 m³/ha och på impediment mindre än 0,1 m³/ha.


Källa


GIS-systemet Silvia