Kulturarv2017 2016 2015
Den kulturhistoriska fastighetsförmögenheten


Objekt som skyddats med stöd av lagByggnader och konstruktioner, st. 442 395 343

Fornlämningar, st. 6,120 6108 6019
Övriga kulturhistoriska objekt, st. 13 040* 13 006*


* Det kan finnas fler konstruktioner på ett och samma objekt.

Källa


Det geografiska informationssystemet PAVE