Ekonomi
2017 2016 2015
Nyckeltal för affärsverksamhetenOmsättning, miljoner euro 319 333 337 1)
Rörelsevinst, miljoner euro 117.2 103.3 116.2 1)
De allmänna samhälleliga förpliktelsernas effekt på rörelsevinsten, miljoner euro -55.8 -56.1 -56 1)
Andel av omsättningen, % 37 31 34 1)
Resultat, miljoner euro 107.1 93.7 107.9 1)
Dividend och återbetalning av kapital (intäktsföring till staten) , miljoner euro 93 96 106.6 1)
Avkastning på sysselsatt kapital, % 4.2 3.8 4.4 1)
Investeringar av omsättningen, % 5 4 5 1)
Soliditetsgrad, % 97 97 98 1)


Finansiering av skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifternaMedel ur statsbudgeten för skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifterna:
Miljöministeriet, miljoner euro 34.1 39.7 36.6 2)

Jord- och skogsbruksministeriet, miljoner euro 7.0 6.4 6.4 2)

Arbets- och näringsministeriet, miljoner euro 0.5 0.7 1.2 2)

Justitieministeriet, miljoner euro 0.8 0.7 0.8 2)
Intern finansiering, miljoner euro 11.3 10.2 9.7 2)
EU-finansiering, miljoner euro 4.2 2.3 1.7 2)
Övrig finansiering, miljoner euro 3.6 2.7 3.2 2)
Finansiering totalt, miljoner euro 61.4 62.7 59.6 2)


Ekonomiska effekterInfrastrukturinvesteringar och allmännyttiga tjänsterUnderhåll av nätverket av skogsbilvägar
Skogsvägar som underhålls, km 38,000 38,000 37,000 3)
Avgiftsfria tjänster för dem som rör sig i naturen
Markerade utflyktsleder och naturstigar som underhålls, km 6158 6308 7079 4)

Rastplatskonstruktioner som underhålls, st. 2853 2907 2871 4)


Betydande indirekta ekonomiska effekter och deras omfattningExterna tjänster som enheten Offentliga förvaltaningsuppgifter köpte, euro 4 690 516 Datainsamlingen startar 2017 Datainsamlingen startar 2017
Externa tjänster som Skogsbruk Ab köpte, %
Lappland 30.8 32,8* 32.1 3)

Österbotten–Kajanaland 36.2 35,1* 35.1 3)

Södra Finland 33 31,3* 32.8 3)

Övriga enheter
0,9*
3)

Antalet företag, st. 400 420* 400 3)

Antalet personer som arbetar i företagen, pers. 2000 2000* 1200 3)


Effekter för den regionala ekonominTotal inkomst för den regionala ekonomin från besökare i nationalparker, miljoner euro 206.5 178.9 141.5 4)

Nationalparker med de största ekonomiska effekterna, miljoner euro 138.4

4)

Pallas-Yllästunturi nationalpark 61.5 60 36.5 4)

Urho Kekkonens nationalpark 36.6 21.7 21.5 4)

Koli nationalpark 21.5 19.1 19 4)

Oulanka nationalpark 18.8 18.9 17.7 4)


Sysselsättningseffekt för den regionala ekonomin från besökare i nationalparker, åv 2055 1774 1400 4)
Total inkomst för den regionala ekonomin från besökare i strövområden, miljoner euro 10.9 13.3 12.2 4)
Sysselsättningseffekt för den regionala ekonomin från besökare i strövområden, åv 116 142 131 4)
Total inkomst för den regionala ekonomin från fiskare och jägare på statens marker, miljoner euro 42.7 40.6 39.3 4)
Sysselsättningseffekt för den regionala ekonomin från fiskare och jägare på statens marker, miljoner euro 261 249 240 4)
*1.1–14.4.2016 skogsbrukets resultatområde, fr.o.m. 15.4.2016 Forststyrelsen Skogsbruk AbKälla1) Forststyrelsens bokslut2) Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifters verksamhetsberättelse och bokslut

3) Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s rapporteringssystem4) Forststyrelsen Naturtjänster