Nyckeltal


Ekonomi

Nyckeltal för affärsverksamheten
Omsättning, miljoner euro 319
Rörelsevinst, miljoner euro 117.2
De allmänna samhälleliga förpliktelsernas effekt på rörelsevinsten, miljoner euro -55.8
Andel av omsättningen, % 37
Resultat, miljoner euro 107.1
Dividend och återbetalning av kapital (intäktsföring till staten), miljoner euro 93
Avkastning på sysselsatt kapital, % 4.2
Investeringar av omsättningen, % 5
Soliditetsgrad, % 97

Läs mer

 


Personal

Antal anställda
Antal anställda, pers. 1,224

varav visstidsanställda, pers. 127
Antal anställda per ansvarsområde och dotterbolag, pers.

Skogsbruk Ab 558

Offentliga förvaltningsuppgifter 501

Servicecenter 46

Koncernfunktioner 58

Fastighetsutveckling 45

Siemen Forelia Oy 14

MH-Kivi Oy 2

Läs merMark- och vattenegendom

Förvaltade mark- och vattenområden, ha 12,548,000

Läs merHållbar användning av skogar

PEFC-certifierade mångbruksskogar
Mångbruksskogarnas areal totalt, ha 4,905,000

varav skogsmark i mångbruksskogar, ha 3,500,000

varav tvinmark i mångbruksskogar, ha 715,000

varav impediment i mångbruksskogar, ha 691,000

Läs merNaturskydd

Skydd av arter och naturtyper
Areal för restaurering och naturvård, ha 5,746
Uppföljningen av statusen hos direktivarter och de mest hotade arterna, antalet granskningar av artförekomster, st. 6,409

Läs merKulturarv

Den kulturhistoriska fastighetsförmögenheten
Objekt som skyddats med stöd av lag

Byggnader och konstruktioner, st. 442

Fornlämningar, st. 6,120

Läs merVälbefinnande och hälsa

Rekreation i naturen
Kundnöjdhet med naturumen och terrängservicen, på skalan 1–5 4.3
Antal besök totalt (nationalparker, statens strövområden, historiska objekt, naturum och andra populära objekt), st. 5,948,500

Besök i nationalparker 3,104,700

Besök i strövområden 237,900

Besök vid historiska objekt 730,800

Besök vid naturum 1,198,900

Besök vid andra populära objekt 676,200

Läs mer