Årsrapportering 2017
 • Generaldirektörens översikt

  Generaldirektörens översikt

  År 2017 var ett framgångsrikt år på Forststyrelsen. Tillsammans lyckades vi nå de mål som hade satts upp för verksamheten. Forststyrelsekoncernen omsatte 328 miljoner euro och resultatet uppgick till 105,9 miljoner euro. Finlands 100-årsjubileum gav också året en stark prägel: naturen firades på Naturens dag, som ordnades fyra gånger, och på långtradarturnén Bioaika.

  Läs mer
 • Ansvarsfullhet

  Ansvarsfullhet

  Att driva en ansvarsfull och hållbar verksamhet och att samordna olika intressegruppers behov utgör kärnan i Forststyrelsens verksamhet. I slutet av år 2017 började Forststyrelsen bygga upp ett koncernövergripande program för ansvarsfullhet.

  Läs mer
 • Nyckeltal

  Nyckeltal

  Viktiga nyckeltal i anslutning till Forststyrelsens ekonomi, personal, mark- och vattenegendom samt till hälsa och välbefinnande.

  Läs mer