Monipuolisen biotalouden edelläkävijä

Metsähallituksen strategia hyväksyttiin syksyllä 2016. Strategian kiteytys "Olemme monipuolisen biotalouden edelläkävijä" viitoittaa Metsähallituksen toimintaa vuoteen 2020.

Strategian linjausten mukaisesti

  • takaamme valtion maiden parhaan kestävän tuoton yli sukupolvien
  • lisäämme maakuntien elinvoimaa
  • olemme vastuullisen toiminnan suunnannäyttäjiä ja pysäytämme luonnon monimuotoisuuden vähenemisen valtion mailla ja vesillä
  • toimimme yhtenäisesti ja tehokkaasti ja hyödynnämme digitalisaation mahdollisuudet.


Uudet arvot yhdessä

Vuonna 2017 strategian viemistä käytäntöön jatkettiin yhdessä henkilöstön kanssa Strategia osaksi arkea -työpajoissa. Työpajatyöskentelyn pohjalta syntyivät Metsähallituksen uudet arvot: huolenpito, merkityksellisyys ja tuloksellisuus.

Meidän työllä rakennetaan
perintö tuleville sukupolville.

 

Huolenpito
Työskentelemme luonnonvarojen vastuullisen käytön ja hoidon sekä luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön puolesta. Asiakkaat, kumppanit ja työkaverit ovat meille tärkeitä.


Merkityksellisyys
Teemme merkityksellistä työtä koko Suomen, suomalaisen yhteiskunnan ja luonnon hyväksi. Tämä on voima, joka auttaa sovittamaan yhteen monenlaisia ja välillä ristiriitaisiakin toiveita ja tavoitteita.

Tuloksellisuus
Työmme tuottaa tulosta. Tekemämme tulos on sekä aineetonta että aineellista hyötyä, jota saadaan valtion maa- ja vesialueilta kestävästi yli sukupolvien.


Kohti entistä kestävämpää tulevaisuutta

Metsähallituksessa käynnistettiin vuoden 2017 lopussa koko konsernin kattavan vastuullisuusohjelman rakentaminen strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Ohjelman tavoitteena on Metsähallitukselle olennaisten yhteiskuntavastuun osa-alueiden määritteleminen ja vastuullisuuden tavoitteellisuuden sekä vaikuttavuuden lisääminen.

Vastuullisuusohjelman rakentamisesta vastaa Metsähallituksen vastuullisuusryhmä, jossa on kattavasti edustajia kaikista vastuualueista ja konserniyksiköistä.


Kuva: Jari Salonen