Odotusten yhteensovittaja

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka käyttää, hoitaa ja suojelee hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi. Metsähallitus harjoittaa liiketoimintaa metsätaloudessa sekä kiinteistöalalla. Sillä on myös valtion maihin ja vesialueisiin liittyviä julkisia hallintotehtäviä: luonnonsuojelu, eräasiat ja virkistyskäyttö.

Metsähallituksen toimintaan kohdistuu odotuksia sekä valtio-omistajalta että asiakkailta ja sidosryhmiltä. Erilaisten odotusten yhteensovittaminen muodostaa Metsähallituksen toimintaympäristön perustan.

Valtio-omistaja edellyttää, että Metsähallitus

  • hoitaa valtion maa- ja vesiomaisuutta hyvin ja nostaa sen arvoa
  • tuottaa tuloja valtiolle
  • luo edellytyksiä uusille toiminnoille ja toimeliaisuudelle valtion mailla
  • vaalii kulttuuriperintöä ja luonnon monimuotoisuutta
  • vastaa valtion maiden edunvalvonnasta
  • tuottaa palveluja ja hyvinvointia kansalaisille
  • ottaa huomioon valtion maiden käyttäjäorganisaatioiden (puolustusvoimat, tutkimus, opetus) tarpeet
  • edistää valtion alueilta saatavia ilmastohyötyjä, kuten metsien hiilensidontaa.


Kuva: Olli-Pekka Orpo