Palkitseminen

Metsähallituksen palkitsemispolitiikkaa ohjaavat valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös sekä Metsähallituksen omistajapoliittiset linjaukset 2016–2020. Linjausten mukaisesti palkitsemisen tulee olla oikeudenmukaista ja henkilöstöä motivoivaa.

Palkitseminen perustuu Metsähallituksen strategian mukaisiin tavoitteisiin ja ohjaa osaltaan konsernin toimintaa haluttuun suuntaan. Metsähallitus ja sen tytäryhtiöt rinnastuvat palkitsemisessa valtion omistamiin, kaupallisesti toimiviin noteeraamattomiin yhtiöihin.

Metsähallituksen hallituksen palkkiot määrää maa- ja metsätalousministeriö. Metsähallituksen hallituksella tai johdolla ei ole tavanomaisista työsuhde-eduista poikkeavia etuuksia eikä lisäeläkejärjestelyjä.

Henkilöstö, johto mukaan lukien, kuuluu tulospalkkiomallin piiriin. Tulospalkkiojärjestelmä noudattaa valtion omistajaohjauksessa määriteltyjä yleisiä linjauksia. Hallitus päättää tulospalkkiojärjestelmästä, tavoitteista sekä vuosittaisista tulospalkkioista.Metsähallituksen hallitukselle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettavat palkkiot 1.6.2016 alkaen

Puheenjohtaja 2 000 € / kk + kokouspalkkio 600 € / kokous
Varapuheenjohtaja 1 300 € / kk + kokouspalkkio 300 € / kokous
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 1 300 € / kk + kokouspalkkio 600 € / kokous
Muut hallituksen jäsenet 1 150 € / kk + kokouspalkkio 300 € / kokous

Kuukausi- ja kokouspalkkiot ovat verotettavaa tuloa.


Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot olivat tilikaudella yhteensä 378 560 euroa (2016: 347 515 €).


Kuva: Eeva Mäkinen