Hallinto ja johtaminen

Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) mukaan Metsähallitus on maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa ja sen hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Metsähallitus käyttää, hoitaa ja suojelee hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi.

Metsähallituksen keskeiset toimintatavoitteet hyväksytään vuosittain valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä eduskunnassa. Metsähallitusta tulosohjaa liiketoiminnan osalta maa- ja metsätalousministeriö ja julkisten hallintotehtävien osalta sekä ympäristöministeriö että maa- ja metsätalousministeriö omilla hallinnonaloillaan. Julkiset hallintotehtävät hoidetaan erillään liiketoiminnasta, ja ne rahoitetaan valtion talousarvioon osoitetuilla varoilla.

Metsähallitus vastaa tytär- ja osakkuusyhtiöidensä omistajaohjauksesta siten kuin valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetussa laissa (1368/2007) säädetään. Metsähallituksen hallitus vahvistaa tytäryhtiöissä noudatettavan hyvän hallinnoinnin periaatteet. Myös Metsähallitukselle vahvistetut politiikat koskevat koko Metsähallitusta, myös tytäryhtiötä.


Kuva: Jari Salonen